Sluit Logo G-Football Cup Zaterdag 4 mei

Goed om te weten

Cookie- en privacy

G-football cup, gevestigd aan Dronckaertstraat 475 te 8930 Lauwe, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
https://g-footballcup.be/ Dronckaertstraat 475, 
8930 Lauwe +32 (0)476 05 22 82

Reglement

Voorwaarden deelname

 • Deelname is enkel geldig na ingeven van spelerslijst per mail ten laatste 2 weken op voorhand.
 • De minimumleeftijd voor deelnemende spelers bedraagt 16 jaar.
 • Alle deelnemers aan de G-Football Cup moeten zich houden aan de reglementen van de VMF (Vlaamse Minivoetbal Federatie). Het tornooi verloopt volledig volgens de spelregels van VMF, dit met de aanpassingen en/of aanvullingen door het tornooireglement van de GFC.
 • Elk team zorgt zelf voor een bal, waarmee ze kunnen opwarmen, alsook een wedstrijd spelen.
 • Elk team dat deelneemt aan de GFC erkent het reglement gelezen te hebben en verklaart zich akkoord met de inhoud er van.
 • Ieder team ontvangt bij inschrijving 10 gratis entreekaarten, deze worden bedoeld voor de toeschouwers/vrienden per team die komen kijken. Zonder ticket dienen deze personen entree te betalen ( deze gaat uiteindelijk ook rechtstreeks naar het goede doel). De spelers die ingeschreven zijn op de spelerslijst hebben uiteraard toegang tijdens de volledige dag van de GFC.
 • Er zijn douchemogelijkheden op de accommodatie, organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal!
 • De spelers kunnen vrijblijvend kiezen om s’avonds te genieten van ons eetfestijn, dit bedraagt €15 (i.p.v. €25) voor apero, beenhesp à volonté en koffie. Het eetfestijn gaat door van 18h-20h. Daarna zijn jullie uiteraard ook welkom op onze sfeervolle afterparty met tal van bekende artiesten!

 

Wedstrijdreglement

 • GFC wordt gespeeld met 5 tegen 5 spelers.
 • Elke ploeg mag maximaal 10 spelers op het wedstrijdformulier inschrijven.
 • De spelers mogen slechts op 1 spelerslijst vermeld staan.
 • Als 2 ploegen aantreden met een zelfde kleur van uitrusting, moet de thuisploeg van kledij wisselen of hesjes aantrekken. Deze zijn beschikbaar aan het wedstrijdsecretariaat.
 • Iedere wedstrijd duurt 2 keer 8 minuten. De Finale 2x 12.
 • De bezoekende ploeg mag de wedstrijd aftrappen.
 • Er wordt gespeeld met voetbalschoenen of minivoetbalschoenen met turf. Metalen studs zijn verboden.
 • Tijdens alle wedstrijden wordt de regel toegepast: 3x corner = schepcorner
 • Tijdens de wedstrijden mag men, als de bal uit het speelveld is, onbeperkt vervangen.
 • Bij gelijke stand tijdens de eindronde wedstrijden wordt er overgegaan op schepcorners. Iedere ploeg kiest 1 duo en neemt 5 schepcorners. Indien nog geen uitsluitsel is, wordt iedere schepcorner beslissend.
 • Bij gelijkheid van punten wordt in volgorde rekening gehouden met
 1. Meest gewonnen wedstrijden
 2. Beste doelpuntensaldo
 3. Aantal corners in het voordeel
 4. Onderling duel

 

 • Indien dit nog geen uitsluitsel biedt, wordt er overgegaan tot een reeks cornerballen tussen beide ploegen.
 • Een terrein is 10m op 25m.
 • Hakje van een speler is toegelaten wanneer er geen tegenstander in de buurt is.
 • Wanneer een zuivere doelkans ontnomen wordt, kan een schepcorners toegestaan worden om daarna over te gaan tot een vrije trap op de plaats van de overtreding.
 • Wissels gebeuren aan de midden van het terrein.
 • Iemand in de rug aanvallen om de bal te veroveren zal als fout gezien worden.
 • Bij schepcorners mag gewisseld worden van spelers, alsook een bankzitter.
 • Fout in gebied tussen lijn van schepcorner en doel = penalty van aan de midden.

Disciplinair

 • Elke ploeg ontvangt een tijdschema waaraan hij zich strikt dient te houden. Een ploeg die niet aanwezig is op het terrein 5 minuten na het aanvangsuur van de wedstrijd verliest met forfaitcijfers (10-0).
 • Ploegen die spelers laten deelnemen die niet voorkomen op de spelerslijst, verliezen met forfaitcijfers, en verliezen hierbij ook de waarborg.
 • Spelers die deelnemen met niet-reglementaire schoenen worden onmiddellijk uitgesloten. Mogen pas terug meedoen mits reglementaire schoenen.
 • Teams mogen de volledige dag spelers opstellen enkel en alleen van hun spelerslijst.
 • Gele kaart = uitsluiting verder verloop van de wedstrijd. Nieuwe speler mag pas ingebracht worden na hervatting van het spel wanneer de bal buiten is geweest.
 • Een rode kaart betekent ONMIDDELLIJKE uitsluiting. Deze speler mag niet vervangen worden in de wedstrijd waarin hij/zij de rode kaart ontving. Hij/zij wordt ook uitgesloten voor de verdere duur van het tornooi.
 • Handtastelijkheden t.o.v. scheidsrechters worden altijd in onderzoek gegeven aan een bevoegd lid van de organisatie, desnoods wordt de politie erbij geroepen. Hierbij wordt de waarborg ook niet terug gegeven. De GFC staat in het teken van respect, respecteer dan ook onze vrijwilligers
 • Het is verboden om vuil te storten op het grasveld.
 • Ten allen tijde respect voor de scheidsrechters. Onsportief gedrag t.o.v. de scheidsrechters zal onmiddellijk bestraft worden. De scheidsrechters zijn vrijwilligers die ervoor zorgen dat de GFC kan doorgaan op een professionele manier. Respecteer deze vrijwilligers dan ook!

Algemeen

 • De wedstrijdkalender wordt door de organisatoren van de GFC opgesteld.
 • De organisatoren van GFC zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke goederen van spe(e)l(st)ers, scheidsrechters of toeschouwers tijdens het minivoetbaltornooi.
 • De organisatoren van GFC kunnen op elk moment overgaan tot reglementswijzigingen.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen (van gelijk welke aard) of diefstallen.
 • Elke spelerslijst dient correct ingevuld te worden, dit om eventuele verzekeringen correct af te sluiten.

Jordy Mervilde is de Functionaris Gegevensbescherming van G-football cup Hij/zij is te bereiken via jordy@g-footballcup.be

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
G-football cup verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@g-footballcup.be, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
G-football cup verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming
G-football cup neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van G-football cup) tussen zit. G-football cup gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

G-football cup bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden
Personalia                                  > Bewaartermijn > Reden                         
Adres                                          > Bewaartermijn > Reden
Enzovoort                                   > Bewaartermijn > Reden 


Delen van persoonsgegevens met derden
G-football cup verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
G-football cup gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door G-football cup en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@g-footballcup.be.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

G-football cup wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
G-football cup neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@g-footballcup.be

Charter G-Football Cup 2019

Als deelnemende ploeg aan de G-Football Cup 2019 gaan wij ermee akkoord volgende regels en verboden in acht te nemen om ook dit jaar van het evenement een sportief succes te maken.

Daartoe verklaren wij ons bereid:

 • De hierna opgesomde regels te respecteren.
 • Voetbal te beoefenen op een eerlijke, sportieve en enthousiaste wijze.
 • Respect te hebben voor ploegmaats, de tegenstanders, de scheidsrechter en zijn beslissingen, de begeleiders, de supporters en de GFC-medewerkers.
 • Te voorkomen dat eigen belangen de belangen van de ploeg/club nadeel berokkenen, en ons tonen op een verantwoordelijke, sportieve en vriendelijke manier en dit in alle omstandigheden.
 • De accommodatie van Racing Lauwe en al het aanwezige materiaal te respecteren.

Ik, ……………………………………….. (naam), verklaar in naam van het volledige team

………………………………………………. (ploegnaam) akkoord te gaan met het charter van de G-Football Cup en bevestig dat ik en het team op de hoogte zijn van alle reglementen.

 

Naam ploeg:                                                                                                  Handtekening:

 

ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1:

De personen die aan de G-Football Cup deelnemen moeten kennisnemen van dit charter en de bepalingen ervan aanvaarden. Fair Play moet hoog in het vaandel gedragen worden, niet alleen op het voetbalveld maar ook in het volledige complex. Indien deze reglementeringen overschreden worden kan dit, na overleg met de organisatie, leiden tot diskwalificatie van de persoon of/en ploeg in het tornooi.

 

Artikel 2:

Iedere persoon die deelneemt aan het tornooi moet in het bezit zijn van een geldig spelersbandje dat jullie ontvangen bij het aanmelden van de ploeg. 1 spelersbandje telt voor 1 persoon en moet gedurende de volledige duur van het tornooi aan de pols gedragen worden. Zonder spelersbandje zal de scheidsrechter jou de toegang tot het terrein verbieden.

 

Artikel 3:

Elke deelnemer en/of bezoeker van de G-Football Cup bevindt zich op de voetbalvelden, het complex en de feesttent volledig op eigen risico en ontslaat de organisator van alle aansprakelijkheid, ook voor diefstal of ongevallen.

 

Artikel 4:

De terreinen en beschikbare accommodaties dienen steeds met respect behandeld te worden. Bij opzettelijke schade zal er beroep worden gedaan op artikel 1. Als algemene regel geldt dat de beschikbare accommodatie steeds achter gelaten wordt zoals ze ter beschikking gesteld werd.

Artikel 5:

Het is de deelnemers en/of bezoekers van de G-Football Cup die zich aanbieden tot de toegang van de voetbalterreinen verboden in het bezit zijn van de volgende voorwerpen:

 

 • Glas in alle mogelijke vormen (glazen bekers, glazen flessen, bierflesjes, … )
 • Dranken zowel in bekers, blikjes als flessen, met uitzondering van sportdranken en water
 • Alle mogelijke etenswaren (hamburgers, frieten, ijsjes, … )
 • Huisdieren, met uitzondering van assistentiehonden voor personen met een handicap
 • Fietsen of ander rijdend materiaal
 • Alle voorwerpen die aanzien kunnen worden als gevaarlijk, snijdend of kneuzend en dusdanig zouden kunnen worden gebruikt als wapen (scherpe voorwerpen, messen, glas, … )
 • Alles dat als middel kan gebruikt worden om de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of de schade toe te brengen aan de infrastructuur en personen